WAAROM EEN EVENEMENT OVER POLITIEK DEELNEMERSCHAP VAN DE NATUUR?

Mondiale crises zoals het verlies van biodiversiteit, de klimaatcrisis en een globale pandemie maken ons duidelijk dat wij als mensheid niet boven de natuur staan, maar er onderdeel van uitmaken. Niet-menselijke vormen zoals de natuur hebben echter geen direct deelnemerschap in de politieke arena's op nationaal en Europees niveau. Dat maakt het ook mogelijk dat bepaalde vormen van uitbuiting worden gefaciliteerd. Kan de natuur beter worden vertegenwoordigd in de politiek door haar als politiek deelnemer te beschouwen, en kunnen we de ecologische crises daarmee te lijf gaan?

In ons huidige politieke systeem kan de natuur 'meedoen' op verschillende manieren. Denk bijvoorbeeld aan de lobby van een milieuorganisatie of een een politicus die opkomt voor de positie van de natuur in een debat. Of bijvoorbeeld door een onderzoeker die de politiek adviseert over natuurbescherming of door een ambtenaar die nieuw natuurbeleid uitschrijft. Echter, in veel van de huidige vormen waarin de natuur een plek heeft in de politiek, is zij zelf geen politiek deelnemer. Wij gaan graag met het panel, en met jou, in gesprek over de verschillende manieren waarop de natuur een politiek deelnemer is, of kan zijn.

HET PANEL

  • Mina Morkoç (raadslid GroenLinks Rotterdam, portefeuilles o.a. klimaat, duurzaamheid en dierenwelzijn. Rechtenstudent Erasmus Universiteit Rotterdam.)
  • Sophia de Vries (onderzoeker natuurbescherming en rechten voor de natuur, jurist en filosofe, Radboud Universiteit Nijmegen)
  • Danielle van Oijen (bossenactivist, coördinator internationaal bossenprogramma bij Milieudefensie)
  • Matthijs Schouten (emeritus hoogleraar Ecologie van natuurherstel bij Wageningen Universiteit en Researchcentrum. Hij studeerde plantenecologie, vergelijkende godsdienstwetenschappen en oosterse filosofie)

TIJDSSCHEMA

Het evenement start om 13:00. Het panel zal zich na een algemene introductie voorstellen, waarna de moderator het panel een aantal vragen voorlegt. Na de paneldiscussie is er genoeg ruimte voor vragen vanuit het publiek en om samen over dit thema in gesprek te gaan.

LOCATIE

Het evenement vindt plaats tijdens de Internationale Architectuur Biënnale te Rotterdam (IABR). Het gesprek zal plaatshebben in de Transitie Arena in locatie Ferro. Het adres is Keilestraat 9 - K1. De locatie is per tram en metro vanaf Rotterdam Centraal in zo’n 25 minuten te bereiken. Wij hebben voor de IABR hebben gekozen als locatie vanwege hun thema 'It's About Time' en de aanwezigheid van de Ambassade van de Noordzee met hun Audement

Het evenement vindt live plaats. Achteraf delen we een geschreven samenvatting via onze email nieuwsbrief en op de website.

Let op: Voor toegang tot de IABR zijn tickets (8 euro) vereist. Je krijgt daarmee niet alleen toegang tot ons evenement, maar alle tentoonstellingen en exposities tijdens de Biënnale op 2 oktober. Ons evenement is daarmee voor alle bezoekers aan de IABR toegankelijk. Plaatsen voor ons evenement zijn beperkt. Meld je via ons aan en je bent verzekerd van een plek bij ons evenement én ontvang toegang met korting (5 euro). Na aanmelding via ons formulier ontvang je later meer info en een kortingscode voor het verkrijgen van de tickets.

Meld je aan!

Meld je aan via onderstaand formulier. Je ontvangt voor 2 oktober meer informatie over de toegang en tickets. Houd deze website en onze socials in de gaten voor updates over o.a. de panelleden!