In het mooie Oost-Groningse Westerwolde, waar ik sinds 20 jaar heel tevreden woon, zijn de argumenten om Europees te denken en te doen een dagelijkse realiteit. Wie vanuit een nationalistische denkwijze betoogt dat de verschillen in Europa te groot zijn om samen een goed werkende organisatie te kunnen vormen, en dat daarom een Europese politieke unie onmogelijk en ongewenst is, moet eerst maar eens goed nadenken over de enorme taalbarrières en cultuurverschillen die zich binnen onze eigen landsgrenzen bevinden. We hebben Friezen met een eigen taal, die een eigen paspoort willen en geen woord Limburgs verstaan.

Ik ben hier nog altijd de vreemdeling uit het westen, óndanks mijn Nederlandse paspoort, en heb zoals alle westerlingen moeten ervaren hoe het voelt om als Nederlander, binnen Nederland allochtoon te zijn, en te moeten inburgeren in een bevolkingsgroep met een andere taal. Ik heb er lang over gedaan om het Oost-Gronings te leren verstaan, weet nu dat ik nooit een echte Groninger kan worden, en moest ontdekken dat de Duitse Eemslanders aan de andere kant van de grens vrijwel de zelfde taal spreken. Zouden die dan bij Nederland moeten horen, of zouden de Groningers eigenlijk Duitsers moeten zijn?

Zoveel lokale verschillen en tegelijk zoveel overeenkomsten over de grens, op zo een klein gebied als de Nederlandse postzegel waar wij met zijn allen op wonen, laten zien dat de Nederlandse 'identiteit' en het bijbehorende paspoort een idioot uitgangspunt zijn om vanuit te redeneren. Wie betoogt dat allochtonen maar eens Nederlands moeten leren, maar geen rekening houdt met de Friese, Limburgse, Zeeuwse of Groningse taal, produceert een ergerlijke drogredenering. Waarom moeten Marokkanen inburgeren in het Nederlands en Friezen en Limburgers niet? Of waarom zouden allochtonen in Friesland niet veel beter in het Fries moeten inburgeren om een Nederlands paspoort te kunnen krijgen, en niet in het Nederlands ? En waarom zouden Nederlanders met hun paspoort dan weer niet in het Fries hoeven inburgeren? Probeer daar maar eens een goede stelling op te bouwen met geldige argumenten, ik geef 't u te doen.

Haagse of Berlijnse flauwekul

Voor Groningers en Eemslanders is de bestaande grens in ieder geval Haagse of Berlijnse flauwekul, en is iedereen erg blij dat hij in de praktijk niet meer bestaat. We gebruiken de autobahn om naar Amsterdam te rijden, winkelen en tanken bij elkaar, en er zijn vele grens overschrijdende initiatieven. In het Duitse Papenburg wordt op Koninginnendag gevierd en is de hele stad oranje versiert terwijl in Winschoten de Adrillenmarkt voornamelijk door Duitsers wordt bezocht.

Europa is een heerlijke smeltpot van allerlei culturen en talen, en voor wie zich daarmee in zijn identiteit verbonden wil voelen, in het 'Europa-gevoel', liggen alle mogelijkheden voor een betere samenleving binnen handbereik. De muziekgeschiedenis laat trouwens al eeuwen lang zien dat er een onmiskenbare gemeenschappelijke Europese identiteit bestaat tegenover muziek uit andere werelddelen. In de kunst, literatuur en architectuur is het niet anders. Een Europese culturele identiteit is allang een feit, we moeten ons er slechts meer van bewust worden.

Wat politiek van showbizz kan leren

Jarenlang heb ik als geluidsman in dienst van vele artiesten door heel Europa getoerd. Het besef eerder Europeaan te zijn dan Spanjaard of Duitser is bij een reizende muzikant vanzelf groot. Hun succes is nauwelijks aan nationale grenzen gebonden, Oostenrijkse dijenkletsers in een Achterhoekse feesttent of een Noorse hardrock band in Spanje ? Geen enkel probleem, en niemand die zeurt over hoofddoekjes, lederhozen of onverstaanbare teksten. In de entertainment industrie is iedereen erg bereid is om desnoods met handen en voeten duidelijk en positief te communiceren. Frans, Duits en Engels zijn voertalen, omdat buiten onze grenzen werkelijk niemand Nederlands praat.

De politiek kan echt wat van de showbizz leren, iedere politicus zou eens een dagje mee moeten lopen bij de organisatie van een internationaal muziek festival. Daar kom je nergens met nationalistische denkwijzen, en leer je om je eigen lokale identiteit zo goed mogelijk in te passen in het geheel, ten behoeve van het gezamenlijke doel.

Wie zich echter blijft afzetten tegen het 'vreemde' snapt zelfs niet hoe Nederland in elkaar zit, en heeft weinig geleerd van de Europese geschiedenis. GroenLinks en de Grünen hebben een voorzetje gegeven, en werken samen in het Regionalverband Grünen / GroenLinks, waarin we onze wederzijdse activiteiten bespreken.

Geef mij maar een Europees paspoort, stemrecht op een Europese regering en de Benelux als federaal onderdeel. Dat bestuurt ons een stuk beter, efficiënter en goedkoper dan nu het geval is. En laten we vooral alsjeblieft de Euro behouden, er is werkelijk geen andere weg naar de toekomst. Hier in de Eems-Dollard-regio zou het een enorm lokaal voordeel zijn, dat we dan van die Haagse bluf af zijn.