Als het aan de FNV ligt, stroomt op 26 november het Olympisch Stadion in Amsterdam vol met demonstranten. Met de manifestatie #NLverdientBeter wil de vakbond de eis van compensatie voor de gestegen prijzen van onder meer energie en voedsel kracht bijzetten. De miljoenen Nederlanders die in geldnood verkeren door de inflatie verdienen inderdaad hogere lonen en uitkeringen. Te meer omdat de prijsstijgingen deels veroorzaakt worden door bedrijven die hun winst opschroeven en omdat de ongelijkheid in dit land veel te groot is.

Maar waarom richt het protest van de FNV, dat gesteund wordt door GroenLinks en de PvdA, zich alleen tot de werkgevers en de regering? De vakbond spreekt van een “nationale inkomenscrisis”. Die valt echter niet los te zien van de mondiale energie- en voedselcrisis. Een crisis die landen als Somalië en Bangladesh veel harder treft dan Nederland en waarvan één man de hoofdschuldige is: de Russische president Poetin. Met de aanval op Oekraïne, het stopzetten van de Russische gasleveranties aan Europa en het saboteren van de Oekraïense graanexport heeft hij de prijzen van energie en voedsel door het dak gejaagd.

In de tekst waarmee de FNV mensen oproept om mee te doen aan haar manifestatie blijft Poetin buiten schot. Ook de grootste slachtoffers van zijn wrede, imperialistische oorlog, de mensen in Oekraïne, keurt de FNV geen woord waardig. Van een vakbond zou je meer solidariteit verwachten.

Democratie versus autocratie

Waarom is die solidariteit zo belangrijk? De Oekraïners verdedigen de democratie en de internationale rechtsorde tegen een agressieve autocraat die hun nationale identiteit wil uitwissen. Als Poetin wegkomt met zijn landjepik, vormt dat een aanmoediging voor andere autocratische regimes om hun buren te intimideren of te overweldigen. China heeft zijn militaire machtsvertoon rond Taiwan al opgevoerd. In een wereld waarin de democratie het onderspit delft tegen autocraten zullen onze mensenrechten, inclusief de vakbondsrechten, nog minder veilig zijn dan nu.

Gelukkig is Oekraïne bezig de Russische troepen te verdrijven van zijn grondgebied, dankzij de ongekende moed van zijn burgers en de steun van westerse landen. Poetin maakt alleen nog kans om bezet gebied te behouden indien hij de bondgenoten van Oekraïne uiteen weet te spelen. Als een deel van die bondgenoten oorlogsmoe wordt en Kiev onder druk zet om te gaan onderhandelen met Moskou, kan Poetin nog ontkomen aan een eerloze nederlaag. Zijn hoop op een verdeeld Westen wordt allicht gevoed door demonstraties van boze burgers tegen hun regering, of het nu in Parijs, Brussel of Amsterdam is.

Video: Hoe de Russische staatstelevisie een vakbondsdemonstratie in Brussel misbruikt. Factcheck door Euronews. Afspelen op YouTube

De Russische tv grijpt de beelden van zulke demonstraties gretig aan om te bewijzen dat Europese Unie in een diepe crisis verkeert en spoedig weer zal smeken om Russisch gas. Laat de Russische soldaten in de geannexeerde Oekraïense provincies hun ‘speciale militaire operatie’ nog even volhouden, dan komt het moment wel dat Europa Oekraïne laat vallen…

Een zee van Oekraïense vlaggen

Toen Duitse vakbonden vorige maand de straat opgingen tegen de stijgende prijzen, waren zij zich zeer bewust van het risico dat hun protest Poetin in de kaart zou spelen. Daarom begon hun oproep om te demonstreren met deze woorden:

”Dit najaar worden we met volle kracht getroffen door de gevolgen van Poetins aanvalsoorlog.”

De oproep benadrukte ook:

Wij zijn solidair met Oekraïne in deze crisis. Maar we hebben nu ook in eigen land een solidair beleid nodig.”

In deze oproep gaan nationale en internationale solidariteit hand in hand. Er spreekt geopolitiek vernuft uit. De FNV kan wat leren van haar Duitse vrienden.

Het is nog niet te laat om te voorkomen dat de FNV-manifestatie koren op de molen wordt van Poetin en zijn propagandisten. Kameraden, zorg voor een zee van Oekraïense vlaggen op het veld van het Olympisch stadion. Wel zo solidair.

Op zaterdagmiddag 26 november organiseren De Linker Wang, de Werkgroep Europa en Jong Wetenschappelijk Bureau GroenLinks het symposium GroenLinks #StayWithUkraine. Gelijktijdig met de FNV-manifestatie, maar dat is toeval. Klik hier voor meer info en aanmelding.

Reacties

16 november 22

Marten J Dorr

Oekraïnesteun blijft nog steeds noodzakelijk !

Vooral de kinderen moeten worden ontzien. Zij lopen anders het risico van een levenslang trauma.

17 november 22

Egbert Wever

Oekraïne niet verheerlijken

Beste mensen,

Een interessante column van Richard Wouters, maar het heeft wel een te propagandistische inslag. Oekraïne verdedigt niet de democratie en ook niet de internationale rechtsorde. Oekraïne verdedigt zich (terecht) tegen de Russische agressie. Democratische landen moeten Oekraïne inderdaad helpen in die verdediging, want de Russische agressie is tegen de internationale rechtsorde en mag niet slagen. Maar Oekraïne is geen volledige democratie. Gewetensbezwaarden worden onderdrukt, anderstaligen hebben geen gelijke rechten en daarnaast hebben de oligarchen daar veel te veel macht. Ook martelde het krijgsgevangen. Gelukkig zijn dat excessen, maar er wordt te weinig tegen opgetreden. Belangrijk blijft het om feitelijk te blijven, want een van de slachtoffers van oorlog is ook de waarheid. Niettemin moeten we solidair blijven met Oekraïne, maar we moeten wel rechtvaardige kritiek blijven leveren.

17 november 22

Richard Wouters

Re: Oekraïne niet verheerlijken

Dank voor de nuanceringen, @Egbert. Er valt inderdaad nog veel aan te merken op de staat van de democratie in Oekraïne. Freedom House geeft een helder overzicht van pijnpunten: https://freedomhouse.org/country/ukraine/nations-transit/2022 Je zou nog kunnen toevoegen dat ook de vakbondsrechten onder druk staan.
Maar de burgers van Oekraïne zijn sterk gehecht aan hun meerpartijenstelsel en verkiezingen, die een democratische wisseling van de wacht mogelijk maken; het land heeft een levendige civiele samenleving; de steun voor verdere democratisering is groot. Het contrast met Rusland is overduidelijk. De democratische praktijken en aspiraties van de Oekraïners zouden bruut worden onderdrukt als Poetin het voor het zeggen krijgt. Het recht van de sterkste zou fors afbreuk doen aan de sterkte van het recht, indien Poetin wegkomt met zijn annexaties. Dus Oekraïne verdedigt, naast het eigen grondgebied, wel degelijk de democratie en de internationale rechtsorde.
Zowel Rusland als Oekraïne hebben gereageerd op het recente VN-rapport over marteling van krijgsgevangenen. Het verschil in de reacties is veelzeggend. Ik citeer de Volkskrant: "Rusland ontkent alle vormen van marteling of mishandeling van krijgsgevangenen. (...) Kyiv stelt in reactie op het rapport dat het alle informatie over de behandeling van krijgsgevangenen controleert, eventuele schendingen zal onderzoeken en passende juridische stappen zal ondernemen."

Reactie toevoegen