Het is een hoopgevend bericht. Als jongeren van zich laten horen, is verandering mogelijk. Maar hoeveel jaren gaat het nog duren voordat Goldband de winnaar - Queens Bohemian Rhapsody – van de troon stoot? Afgaande op de demografische ontwikkeling kan dat nog wel even duren. Er zijn simpelweg meer babyboomers dan er jongeren zijn (zie onderstaande bevolkingspiramide van het CBS). De grootste groep in Nederland is de naoorlogse generatie die tussen 1946 en 1970 is geboren. Ook is de gemiddelde leeftijd de afgelopen vijftig jaar met zo’n tien jaar flink toegenomen (van 33,2 naar 42,4 jaar).

Bij zoiets onschuldigs als de Top 2000 is de scheve verdeling van generaties niet zo’n ramp. Maar het is andere koek als het gaat om de vraag wie er mee mag doen aan het democratische proces. Het maakt nogal uit wie de Bohemian Rhapsody van de Nederlandse politiek is  de partij of politicus die door dezelfde groep keer op keer op één wordt gezet (Mark Rutte?). En het maakt nogal uit of nieuwe stemmen de kans krijgen om een partij of politicus die verschil wil maken in positie te brengen.

Bevolkingspiramide Nederland 2022
Bron: Centraal Bureau voor de Statistiek

Terwijl iedereen kan meedoen aan de Top 2000, is het actieve stemrecht in ons land voorbehouden aan 18-plussers. Dat is opmerkelijk, omdat de politiek van vandaag grote gevolgen heeft voor de toekomst. Als de macht tussen de generaties eerlijker is verdeeld, dan komen kortere- en langere-termijnbelangen beter met elkaar in balans. Dat is relevant voor vraagstukken waarbij intergenerationele verschillen een evidente rol spelen. Denk aan de klimaat- en biodiversiteitscrises, het pensioenstelsel of de inrichting van de verzorgingsstaat. Maar het is ook belangrijk voor politieke keuzes die bepalen in hoeverre jongeren wat van hun leven kunnen maken. Het gaat dan om de manier waarop we in Nederland het onderwijs, de volkshuisvesting of bijvoorbeeld het minimumloon organiseren.

Dat hier een wereld is te winnen, bleek begin dit jaar uit het SER-advies Veelbelovend. Hierin laat het Jongerenplatform van de SER zien dat een stapeling van knelpunten bij veel jongeren leidt tot een uitgesteld leven. Vanwege hun onzekere toekomstperspectief stellen ze belangrijke mijlpalen in het leven, zoals samenwonen en kinderen, uit. Daarnaast ervaren jongeren een hoge mentale druk. Met name bij meisjes is de mentale gezondheid flink verslechterd, vulde het Sociaal en Cultureel Planbureau onlangs aan. Het SER-advies laat ook zien dat de zorgen groot zijn over trage klimaatactie. Volgens het EenVandaag Opiniepanel geven drie op de tien jongeren aan dat de klimaatcrisis een negatieve impact heeft op hun psychische welzijn.

Beter evenwicht

Het is een kwestie van solidariteit om bij politieke keuzes rekening te houden met de belangen van jongeren. Maar het is ook aan jongeren zelf om van zich te laten horen als ze verandering willen. Zoals ze nu de straat op gaan voor het klimaat of voor betaalbare woningen, kunnen ze actievoeren voor een betere vertegenwoordiging van hun belangen in het democratische proces. De Top 2000 laat zien dat collectieve actie tot verandering kan leiden.

Ik doe hier drie concrete voorstellen die zorgen voor een beter evenwicht. Ten eerste is het mogelijk om de stemgerechtigde leeftijd naar 16 jaar te verlagen. In 2019 pleitte de Raad voor het Openbaar Bestuur daar al voor. Nederland telt in totaal 396 duizend zestien- en zeventienjarigen. Mochten zij allemaal naar de stembus gaan, dan zijn zij goed voor zo’n 5,5 zetels. Een nog creatiever idee is te lezen in het paper Vergezichten over vertegenwoordiging. Op basis van de ideeën van Philippe van Parijs laten de Nederlandse politicoloog Simon Otjes en de Vlaamse politicus Kristof Calvo zien hoe een Kamer van Generaties kan werken. Het parlement wordt dan opgedeeld in kiesdistricten, die gebaseerd zijn op leeftijdscohorten. Een derde voorstel is een generatietoets, geopperd door onder meer het SER Jongerenplatform en de Nationale Jongerenraad (zie dit rapport). Dit is het minst fundamentele voorstel, maar het eenvoudigst in de uitvoering. De gedachte is dat bij nieuwe beleidsvoorstellen expliciet wordt meegewogen wat de impact is op verschillende generaties. De generatietoets is opgenomen in het coalitieakkoord van Rutte-IV, maar in de praktijk zien we er nog weinig van terug.

Rest mij jullie allemaal een goed uiteinde toe te wensen. Zet vanaf Eerste Kerstdag NPO Radio 2 aan voor de Top 2000. En luister goed hoe Goldband, Bankzitters en Silk Sonic de hitlijst bestormen.