Persoon die van kaartenhuis naar huis stapt

GroenLinks neemt in veel gemeenten en provincies deel aan het bestuur. In het buitenland, van België en Duitsland tot Finland en Nieuw-Zeeland, leveren groene partijen steeds vaker ministers in nationale regeringen. Veel van deze bestuurders zetten een groen en progressief stempel op het beleid. Zij ontwikkelen zich tot gezaghebbende leiders. Zij weten hun kiezers duidelijk te maken dat bestuursmacht geen doel op zich is, maar ten dienste staat van de verwezenlijking van groene en progressieve idealen.

Wat valt er te leren van deze groene bestuurders? Hoe benutten zij de afspraken in coalitieakkoorden om maximaal uitvoering te geven aan het programma en de idealen van hun partij? Hoe gaan zij om met onverwachte gebeurtenissen, zoals de coronacrisis en de oorlog in Oekraïne? Hoe leggen zij verantwoording af over de onvermijdelijke compromissen met coalitiepartners? Hoe treden zij maatschappelijke weerstand tegen veranderingspolitiek tegemoet? Hoe zorgen zij ervoor dat leden en kiezers de gedeelde idealen blijven herkennen in het beleid? Welke kwaliteiten zijn onmisbaar voor inspirerend groen-progressief leiderschap? Maakt vrouwelijk leiderschap verschil?

Aan de hand van gesprekken met succesvolle, inspirerende groene en progressieve bestuurders uit binnen- en buitenland onderzoeken we in dit project hoe besturen met idealen in zijn werk gaat. De gesprekken worden gepubliceerd in de vorm van podcasts en/of artikelen.

Blijf op de hoogte

Wil je op de hoogte blijven van het project? Abonneer je dan op de nieuwsbrief van het wetenschappelijk bureau.

Meer informatie

Neem voor meer informatie over dit onderzoek contact op met projectleider Richard Wouters.

Onderzoek & publicaties

Bekijk het overzicht van alle lopende en afgeronde onderzoeken.