Podcast 'Besturen met idealen' met Hagar Roijackers

🎧 Podcast Besturen met idealen #6

Water is bepalend voor de geschiedenis van Nederland en al helemaal voor de toekomst. Zeespiegelstijging en zware regenval, maar ook droogte en watervervuiling stellen ons voor enorme uitdagingen. We zullen het land anders moeten inrichten om het hoofd te kunnen bieden aan situaties met een tekort of juist een teveel aan water. Hagar is zich daar als geen ander van bewust. Het is haar taak om Brabant groener en klimaatbestendiger te maken. Die taak vervult ze met vuur, visie en verstand van zaken, zo blijkt uit dit gesprek.

“We wonen in zo’n waterrijk land dat we denken dat voldoende en schoon water vanzelfsprekend is. Maar dat is het niet. De grondwatervoorraad staat onder druk. Het thema verdroging gaat zich de komende jaren aan ons opdringen. Waterzuinigheid wordt van groot belang voor de natuur, de landbouw, de industrie en huishoudens.”

Als gedeputeerde voor water maakt Hagar afspraken met belanghebbenden over het herstellen en bewaken van de grondwaterbalans.

Ook de kwaliteit van water is een punt van zorg. “We hebben nog maar vier jaar de tijd voor het behalen van de doelen uit de Europese kaderrichtlijn water”, waarschuwt Hagar. Alle wateren van goede ecologische en chemische kwaliteit, dat moeten we niet alleen willen omdat we dat in de Europese Unie nu eenmaal zo afgesproken hebben. “Je wilt gewoon zorgen dat het voor toekomstige generaties ook nog goed en gezond toeven is in Nederland.”

Het veiligstellen van de toekomst van Nederland vraagt om een debat over oplossingen voor de stijging van de zeespiegel. Zelfs de meest futuristische ideeën, zoals een tweede kustlijn, moeten we serieus nemen, aldus Hagar.

Beluister deze aflevering van Besturen met idealen via je favoriete podcast-app of via onderstaande link (en vergeet niet je te abonneren!). 

Wil je vriend van ons worden en meer podcasts mogelijk maken?
Volg dan deze link: wbgl.nl/word-vriend

Reactie toevoegen