Over die vragen buigen deskundigen zich in het dossier Energietransitie in het herfstnummer van De Helling. Gedragswetenschapper Reint Jan Renes en filosoof Christine Bleijenberg benadrukken dat bestuurders mensen niet te snel moeten wegzetten als ‘nimby’ of ‘wappie’ en juist het open gesprek moeten aangaan. Olof van der Gaag benoemt de lastige keuzes die de energietransitie met zich meebrengt. Eva Rovers van Bureau Burgerberaad vertelt over de kansen die het instrument van het burgerberaad te bieden heeft voor de energietransitie. Wouter Mensink analyseert tenslotte hoe lokale politici en beleidsmakers het best kunnen omgaan met strijd in de gezamenlijke achtertuin.