En, van heel andere orde maar evenmin te bevatten: een premier met een ongekend beschamende toeslagenaffaire op zijn naam die onverminderd populair blijft.

Wanneer ik dreig te vervallen in gesomber over corona of de verkiezingspeilingen, wijst een van mijn collega’s mij geregeld op het stoïcisme. Deze filosofische stroming is bekend van uitspraken als ‘niet de dingen die gebeuren maken ons ongelukkig, maar de manier waarop we ermee omgaan’.

  “ Het is onzinnig ons druk te maken over zaken die we niet kunnen veranderen, zoals het feit dat zovelen Rutte nog steeds een onwijs gave premier vinden ”

  Het is onzinnig om ons druk te maken over zaken waarop we geen invloed hebben, stellend de stoïcijnen, zoals een pandemie of het feit dat zoveel mensen Rutte nog steeds een waanzinnig gave premier vinden. Beter besteden we onze energie aan dingen die wél binnen onze invloedssfeer liggen – zoals het houden van een blij gemoed of het denken in oplossingen.

  Lang niet altijd makkelijk, zeker niet voor wie door corona dierbaren heeft verloren, haar zaak failliet heeft zien gaan of slachtoffer is van de toeslagenaffaire. Toch is er weinig tegen de stoïcijnse wijsheden in te brengen.

  Daarom in deze Helling geen gesomber, maar oplossingsgerichte stukken waar we mee aan de slag kunnen als burger, politicus en – hopelijk – straks als coalitiegenoot.

  Concrete adviezen aan GroenLinks om straks een formatie en regeringsdeelname tot een succes te maken; munitie voor lokale politici om het tekort aan woningen op te lossen zonder weilanden vol te bouwen; tips voor ons allemaal om bij te dragen aan een circulaire samenleving; voorstellen om onder de greep van de financiële wereld uit te komen en voor een rechtvaardig buitenlandbeleid.

  Zaken die we – in tegenstelling tot coronamutaties en het stemgedrag van rechts – in meer of mindere mate wél kunnen veranderen.