Daarbij gaat het niet alleen om sociale thema’s als gelijkheid en diversiteit, maar ook om duurzaamheid. Wat is de beste strategie om meer mensen aan te spreken? Sociale beweging, verantwoorde games of verandering in eigendomsverhoudingen? Dorine van Norren pleit voor een grotere openheid voor niet-westerse concepten bij het ontwikkelen van doelen voor duurzaamheid. Ze wijst bijvoorbeeld op Ubuntu, dat uitgaat van een levendige relatie tussen al wat leeft.

Verder onder meer een gesprek met Hein-Anton van der Heijden, Suzanne Kröger en Socrates Schouten over strategieën voor een groene beweging.

Lees deze Helling compleet als PDF of lees de Helling-artikelen los.