Debat in Stuttgart

Op 26 oktober 2013 debatteerden verschillende specialisten, journalisten en schrijvers in Stuttgart over het thema rechtspopulisme en democratie. Deelnemers waren onder meer:

Dr. Erica Meijers, hoofdredacteur van de Helling en samensteller van het boek Populism in Europa.
Robert Misik, Oostenrijkse journalist en publicist
Dr. Britta Schellenberg, politicologe uit München en Berlijn.

Na een algemene inleiding over de vraag wat populisme is, volgden twee panels die ingingen op Griekenland en Hongarije, daarna volde nog een debat over de vraag of het populisme een bedreiging is voor de democratie.