Dossier van Heinrich Böll stichting

De auteurs van het dossier, afkomstig uit zowel Hongarije zelf als daarbuiten, zijn kritisch en soms zelfs vernietigend over de regering en de tot nu toe genomen maatregelen. Het dossier bestaat uit vier onderdelen: actuele ontwikkelingen, achtergrondanalyse, vernieuwing van de democratie en de gevolgen voor Europa.

De Heinrich Böll stichting wil op deze manier de democratische stemmen van de Hongaarse oppositie ondersteunen, omdat deze in het land nauwelijks toegang hebben tot de gangbare Hongaarse media. Wat betreft de Böll stichting is een Europese dialoog over de toekomst van Hongarije dringend noodzakelijk. Dit gesprek staat bovendien in de bredere context van het onderhouden en verbeteren van de democratie in een periode van crisis. 

Het dossier is samengesteld door Eva van de Rakt en Kristof Szombati.

Open het dossier hier