Het dossier van deze Helling is gewijd aan Generatie Z.

Kunnen we ons stelsel van sociale zekerheid radicaal omgooien? Wat gebeurt er als we niet langer uitgaan van wantrouwen en bestraffing, maar van vertrouwen en een menswaardige behandeling? János Betkó en Denise Harleman spreken zich uit in een dubbelinterview.

De degrowth-beweging, die economische groei wil verruilen voor collectief welzijn, wint snel aan populariteit onder activisten en wetenschappers in Europa. Maar kan een Europese Unie zonder economische groei zichzelf, haar bondgenoten, de democratie en de internationale rechtsorde nog verdedigen tegen agressieve autocraten zoals Poetin en Xi Jinping? Duurzaamheidsonderzoeker Gaya Herrington geeft antwoord.

Verder in deze Helling een pleidooi van Jan Pronk voor verbeelding, discussie over de inhoudelijke grondslag van de linkse samenwerking en de uitkomst van een burgerberaad over klimaat. Hugo Schiffers onderzoekt of we af kunnen van marktwerking in de zorg en Wouter Helmer laat zien hoe rewilding bijdraagt aan de oplossing van meerdere problemen. Pieter Hilhorst, Kees Klomp en Pieter Pekelharing recenseren belangwekkende boeken. De columns zijn van Andrée van Es, Daniëlle Hirsch en Simon Otjes.