Judith Sargentini vertelt welke plaats religie volgens haar in de samenleving moet hebben: “Religie hoeft van mij niet uit te sterven als het een vorm krijgt die in onze samenleving past.”

Meyrem Almaci is opgegroeid te midden van diversiteit, zowel thuis als op school. “Ik heb op allerlei scholen gezeten, van diep katholiek tot notoir vrijzinnig. Al die ervaringen hebben me tot bruggenbouwer gemaakt. Maar nu is de tijd voorbij dat ik degene moet zijn die steeds pendelt tussen de ene en de andere groep. De brug ligt er allang: ga er nu eindelijk eens overheen.”

Yannis Paraskevopoulos vertelt over de plaats van groene ideeën in de islamitische wereld. “Groene politiek moet wat mij betreft vooral aandacht besteden aan de dynamische dimensie van godsdiensten: hun diversiteit maakt dat ze open kunnen staan voor sociale verandering.”

Maak ruimte voor vrijheid. Dat is volgens de Turkse Nil Mutluer, sociologe en lid van het partijbestuur van de Turkse groenlinkse partij, de enige uitweg uit de voortdurende spanning tussen seculiere en religieuze groepen Turkije.

Verder in dit nummer: de transcendentie moet haar plaats kennen, de Joodse bijdrage aan Wenen, de column van Thomas Mertens en meer.